Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Die-verplichting-houdt-schrede-op-indien-je-kleintje-21-klas-is

In-dat-aangelegenheid-moet-de-transactie-via-girale-weg-willen-verlopen

Het verschil tussen opbrengsten en kosten zijn de inkomsten uit overige werkzaamheden

Colombo zijn terug te wisselen naar dollars en euro

Bankbiljet-zegevieren-met-een-spel-of-kosteloos-prijsvraag

Leningen zijn dikwijls veel te hoogLeningen Consumenten worden met onverantwoorde leningen in grote problemen gebracht, aldus toezichthouder AFM. Niet door ons, zeggen de belangrijke financiers in koor.


Kredietverstrekkers brengen clinten in financiŽle problemen met onverantwoord hoge leningen. En het merendeel van hun reclameuitingen voldoet niet aan de wet.


Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financile Markten (AFM). Minister Zalm van financin noemt de resultaten van het onderzoek zorgwekkend. Zalm maant de AFM gebruik te maken van haar mogelijkheden om sancties op te leggen aan kredietverstrekkers die de wet overtreden.


De kredietverstrekkers die door de AFM werden onderzocht maken zich, zonder uitzondering, schuldig aan overkreditering; zij lenen mensen meer dan goed voor hen is. Kredietverstrekkers blijken zo ver te gaan dat clinten, na aftrek van rente en aflossing, een besteedbaar inkomen overhouden onder bijstandsniveau, en in sommige gevallen zelfs vr onder bijstandsniveau.


Er zijn weliswaar normen van de eigen brancheorganisatie, de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN), maar in de praktijk blijken kredietverstrekkers leningen te geven die zelfs die normen ver overschrijden, aldus de AFM.


De AFM wil er nu op gaan toezien dat die normen in de hele kredietsector worden gevolgd. Met de VFN is verder afgesproken dat bij kredieten die de inkomensnorm naderen, de kredietverstrekker nauwkeurig kijkt naar de financiŽle situatie van zijn clint, om te zien of die de lasten van de lening kan dragen.


Postorderbedrijven kijken helemaal niet naar het inkomen van clint, maar verlenen krediet als die in het verleden naar behoren heeft voldaan aan zijn terugbetaalverplichtingen. De AFM heeft met de organisatie van thuiswinkels (NTO) nu afgesproken dat voor kredieten boven 250 euro clinten enkele vragen krijgen voorgelegd over hun financiŽle situatie. Beneden dat bedrag wordt van de clint alleen een schriftelijke verklaring verlangd dat hij de maandelijkse lasten van rente en aflossing kan voldoen.


De AFM begon aan zijn onderzoek na politieke discussies over de, soms agressieve, kredietreclames. Zalm vroeg de AFM te onderzoeken of die reclames voldoen aan de wettelijke voorschriften. Twee derde van de onderzochte reclames voldoet niet, concludeert de AFM. De wettelijk verplichte tabel met informatie over kredietvergoeding, looptijd en totale prijs ontbreekt vaak. Verder ontbreekt in veel gevallen informatie over het aanvragen van de prospectus, en is in veel reclames niet duidelijk of er sprake is van een doorlopend krediet, waarbij reeds afgeloste bedragen weer kunnen worden opgenomen, of niet.


Vijf kredietzonden

Kredietverstrekkers willen je z veel geld lenen, dat je na aftrek van rente en aflossing minder dan bijstand overhoudt.


Er worden kredieten verstrekt die onverantwoord zijn, gezien de financiŽle positie van de clint. De kredietverstrekkers overschrijden daarbij hun eigen normen.


Kredietverstrekkers verdiepen zich niet genoeg in de financiŽle positie van clinten en de vaste lasten waaronder die gebukt gaan.


Postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen kijken helemaal niet naar het inkomen van clinten, maar alleen maar naar hun terugbetaalgedrag in het verleden.


Van alle reclames en prospectussen van kredietverstrekkers voldoet twee derde niet aan de wettelijke eisen.

Bron: Trouw 13 januari 2007