Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Het-gewoonte-van-de-landkaart-wordt-hierdoor-geblokkeerd

Daartoe-moet-aanvankelijk-een-clientprofiel-wordt-opgesteld

Het-is-bijgevolg-handig-om-voldoende-klein-bankbiljet-op-zak-te-hebben

Heeft-u-tips-of-vakantie-aanbeveling-zend-zij-s.v.p.-doorheen-zoals-ons

Het-gevolg-kernenergie-te-het-buitenland-aankopen

Geldmarkt

De groothandel op de geldmarkt is voornamelijk een interbancaire handel. Daarnaast opereren op deze markt de institutionele beleggers, de overheid en grote bedrijven. De handel op de geldmarkt gaat altijd over de korte termijn, de leningen lopen van een dag tot 1-2 jaar. Langer lopende leningen worden op de kapitaalmarkt verhandeld.

De functie van de geldmarkt is drieledig:

het vereffenen van overschotten en tekorten (overschotten van de ene partij kunnen door de andere partij geleend en ingezet worden)
tijdelijke financieringsbron van de staat
vormt het aangrijpingspunt van monetair beleid.

De centrale bank is degene die het geld dat in omloop is op de geldmarkt beheert. De centrale bank (in Europa de ECB) benvloedt het monetaire beleid middels haar tarievenbeleid. Daarvoor biedt zij de banken:

Marginale depositofaciliteit (ondergrens korte rente)
Marginale beleningsfaciliteit (bovengrens korte rente)
Herfinancieringsrente (MRO's, Main Refinancing Operations, basis herfinanciering, repo's).

Banken lenen een omschreven hoeveelheid geld tegen de refirente (2%), kunnen overtollig geld wegzetten tegen de depositorente (1%) en kunnen extra geld lenen tegen de marginale beleningsrente (3%). Op deze wijze houdt de centrale bank de marges waarbinnen de marktrente zich beweegt in bedwang: die zal nooit onder de 1% komen en nooit boven de 3%.

De boekvorderingen die op dit deel van de geldmarkt worden verhandeld, zijn:

Daggeldleningen
Kasgeldleningen
Onderhandse leningen
Interbancaire deposito's
Certificates of deposit
Commercial Paper
Schatkistpapier en Dutch Treasury Certificates
Obligaties met een looptijd korter dan twee jaar

Schatkistpapier

Schatkistpapier is een verzamelnaam voor kortlopende schuldbewijzen, die worden uitgegeven door de (Nederlandse) staat.

Schatkistpapier wordt uitgegeven als de staat een tijdelijk kasgeldtekort heeft. Sinds 1993 worden deze schuldbewijzen Dutch Treasury Certificates (DTC's) genoemd. Zij kennen een looptijd van zes maanden en zijn aan toonder. Deze schuldbewijzen worden in zeer hoge coupures uitgegeven (minimaal 250.000,-). DTC's kunnen ook worden gebruikt als het tegoed van de staat bij De Nederlandsche Bank te groot wordt. Omdat dit tegoed renteloos is zal de staat de omvang daarvan willen beperken. Een deel van dat tegoed wordt dan gebruikt om schatkistpapier (vervroegd) terug te kopen. Op die manier wordt immers de kortlopende schuld verminderd.

Gebruik sinds 1993
Schatkistpapier mag sinds 1993 niet meer gebruikt worden voor de lange termijn financiering van het financieringstekort), er is dan immers sprake van monetaire financiering (financiering van de staatsschuld door middel van geldschepping). Vanaf die datum mocht het financieringstekort uitsluitend worden gedekt met de uitgifte van (langlopende) staatsobligaties.

Gebruik voor 1993
Tot 1993 mocht schatkistpapier wl gebruikt worden ter dekking van het financieringstekort. Er werd toen onderscheid gemaakt naar looptijd van het schatkistpapier:

schatkistpromessen: schuldbekentenissen van de staat met een looptijd van maximaal n jaar.
schatkistbiljetten: idem met een looptijd tussen n en vijf jaar
schatkistcertificaten idem met looptijd tussen vijf en tien jaar.

Al het tot 1993 uitgegeven schatkistpapier werd tot de secundaire liquiditeiten gerekend (inclusief de langlopende schatkistcertificaten!). Vanaf 1993 is het begrip secundaire liquiditeit aangepast en valt het schatkistpapier niet meer onder dat begrip.