Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Hypotheekrente overzicht met hypotheek rente tarieven van

De-oprichters-doen-verwachten-meer-transparantie-op-dit-schimmige-markt

De-opzet-is-dat-het-snel-en-zonder-tussenkomst-van-de-rechter-gebeurt

Het-verschil-met-een-taxatie-is-dat-een-waardebepaling-u-niets-kost

Bijgevolg-krijgt-iedereen-een-betaalmiddel-mogelijkheid

Consument profiteert van toezicht op financiele dienstverleningdienstverlening Begin dit jaar trad een hele reeks van nieuwe wettelijke regels in werking, ondermeer onder de noemer Wet op de financiŽle dienstverlening (Wfd). Deze wet moet ervoor zorgen dat voortaan de verkoop of de advisering van elk financieel product uitsluitend nog gebeurt door goed opgeleide en betrouwbare personen, die oog hebben voor de bijzondere situatie van hun klanten.


De komst van de nieuwe wet betekent niet dat u eerder in het Wilde Westen leefde, met adviescowboys die u met alle plezier aan slechte producten hielpen. Voor bemiddeling in verzekeringen zijn al sinds 1954 wettelijke eisen. Toch waren er adviseurs die het minder nauw namen met uw belangen als klant. Namen want de nieuwe regels maken hier tot groot genoegen van de NVA een eind aan. Voortaan moeten alle personen die van de financiŽle dienstverlening hun beroep hebben gemaakt, over een Wfd-vergunning beschikken. Dit betekent een lange periode van zorgvuldige voorbereiding door de financiŽle dienstverlener en diepgaand onderzoek door de instantie die de vergunning moet verlenen, de Autoriteit Financile Markten (AFM). Dit is ook de instantie die toezicht houdt op de banken en de verzekeringsmaatschappijen, niet de eerste de beste dus.


De financiŽle dienstverlener (in persoon of als bedrijf) moet een flinke periode aan de studie om de vereiste vakdiplomas te behalen en hij blijft ook na het verkrijgen van de vergunning tot bijscholing verplicht. Vervolgens wordt hij of worden, als het om een bedrijf gaat, de directeuren priv en zakelijk doorgelicht door de AFM. Pas als een financiŽle dienstverlener betrouwbaar en deskundig is bevonden, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten (zodat u schade op hem kunt verhalen) n zich heeft aangesloten bij het centrale klachteninstituut, dan zal hem een vergunning worden verleend. Ook na het uitgeven van de vergunning zal de AFM permanent en streng toezicht houden.


De eisen van de Wfd zorgen er kortom voor dat u als klant bij de keuze en aankoop van een financieel product wordt bijgestaan door betrouwbare personen met kennis van zaken. En de wet gaat nog verder om u te beschermen. Zij verplicht uw financiŽle adviseur een klantprofiel van u te maken als u bij hem (of haar) te rade gaat over een ingewikkeld financieel product, zoals een lijfrente of een beleggingshypotheek. In dit klantprofiel worden, voor zover relevant, uw financiŽle positie, wensen en overige omstandigheden in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse geeft hij u dan een voor uw situatie passend advies.


Tot slot moet hij ook zijn eigen dienstverlening inzichtelijk maken, maar geen dienstverlener die volgens het bovenstaande procd te werk gaat, zal daarmee enige moeite hebben.


De wet is ook bedoeld om agressieve verkoop van verzekeringen en leningen tegen te gaan. Informeren mag natuurlijk nog altijd, als partijen echter u als consument met een concreet product van een concrete verzekeraar of bank benaderen, zullen zij aan strenge regels moeten voldoen. Ook de misleidende reclames van tante leen worden aan banden gelegd door deze wet. Kortom, een wet waar u als consument veel profijt van heeft. Daarom heeft de NVA zich ook sterk gemaakt voor deze wet.


Bob Veldhuis is voorzitter van de NVA.

Bron: Overgeld.nl 15 december 2006