Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Geld verdienen, tips en links, ook voor webmasters

Informatie-diegene-jij-pc-uitzend-indien-jou-online-bent

Erbij-het-witwassen-wordt-een-scala-van-methodes-toegepast

Het rente tarief hypotheek staat de laatste jaren op een laag niveau

De start naar uw hypotheek begint bij infohypotheken

Autoriteit FinanciŽle Markten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) is de juridische rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is gevestigd in Amsterdam en houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiŽle markten, waaronder: financiŽle dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan, wat kortweg inhoudt dat het overheidstaken zelfstandig uitvoert, zonder onder directe verantwoordelijkheid van, in dit geval, het Ministerie van FinanciŽn te vallen. Taak van de AFM is het houden van gedragstoezicht op de financiŽle markten. Gedragstoezicht houdt in dat erop toegezien wordt dat partijen correct handelen en hun partners van de juiste informatie voorzien. De Nederlandsche Bank (DNB) (alsmede, voor diens fusie met DNB in 2005, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), is verantwoordelijk voor "prudentieel" toezicht op de markt. Prudentieel toezicht wil zeggen dat erop toegezien wordt dat partijen hun financiŽle verplichtingen kunnen nakomen aan hun contractpartners.

Het belang van de overheid controle te houden op de financiŽle markt is dat de markt zelf (publiek en bedrijfsleven) vertrouwen blijft houden in de markt. Wantrouwen in de financiŽle markt kan grote negatieve gevolgen hebben voor de economie.

Met invoering van de nota "Herziening van het toezicht op de financiŽle marktsector" van het Ministerie van FinanciŽn in 2001 ging de Stichting Toezicht Effectenverkeer over in de Autoriteit FinanciŽle Markten en werd het takenpakket uitgebreid. Waar de STE met name verantwoordelijk was voor gedragstoezicht op beurzen is de AFM dat nu voor een veel breder gebied.

Voorbeelden van de verantwoordelijkheid van de AFM zijn bijvoorbeeld

ē Het aanwezig en juist zijn van de "financiŽle bijsluiter" voor financiŽle consumentenproducten,
ē Naleving van het verbod op handelen met voorwetenschap,
ē Naleving van de Wet financieel toezicht (waarin o.a. de voormalige wetten Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht beleggingsinstellingen en Wet financiŽle dienstverlening per 1 januari 2007 zijn opgegaan.

De AFM heeft het mandaat op te treden bij het niet nakomen van de wet door marktpartijen. Middelen die haar, onder andere, ter beschikking staan zijn:

ē Het uitsturen van een waarschuwing tegen de betrokken partij,
ē Het geven van een aanwijzing,
ē Het opleggen van een boete (eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad),
ē Het opleggen van een dwangsom (eventueel in combinatie met publicatie in een landelijk dagblad),
ē Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Het bestuur van de AFM bestaat uit:

ē Arthur Docters van Leeuwen (sinds september 1999, Voorzitter)
ē Paul Koster (sinds maart 2001)
ē A.W. Kist (sinds september 2005)

De heer Docters van Leeuwen zal in de loop van 2007 bij de AFM vertrekken vanwege het aflopen van zijn benoemingstermijn. Op 13 maart 2007 kondigde de heer Koster aan per 1 januari 2008 bij de AFM te vertrekken.