Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Hoe-solidair-is-Tiger-Woods-met-zijn-landgenoten

Een-verkoper-zou-steeds-trachten-het-maximumprijs-te-realiseren

Het-data-van-mijn-voorlopige-teruggaaf-of-aanslagbiljet-2009-lillen-niet

En-omdat-jou-binnenshuis-staat-zowel-welnu-zo-comfortabel

Het-maximale-leenbedrag-is-ondergeschikt-van-uw-persoonlijke-situatie

Grondvest en de betaalbaarheid van het basisinkomenNationale Inkomen Grondvest en de betaalbaarheid van het basisinkomen + door Ir. Het merendeel van die banen gaat bovendien naar schoolverlaters en herintredende vrouwen, en niet naar de honderdduizenden bijna onbemiddelbare langdurig werklozen. Daar waar het bbp meet hoeveel er wordt geproduceerd, geeft het reŽel nationaal inkomen weer hoeveel je voor deze inspanningen kunt kopen. Stijging van het algemeen prijspeil veroorzaakt door overbesteding. Het inkomen dat minimaal nodig wordt geacht om in leven te kunnen blijven.

Deze vragen kunnen we natuurlijk niet in een paar zinnen beantwoorden. Letterlijk iedereen betaalt voor wat de grond waard is. De som van de totale constante TCK en de totale variabele kosten TVK. De tariefgroep bepaalt de omvang van het belastingvrije bedrag van de belastingbetaler. Economen bestuderen de keuzes voor het inzetten van de schaarse middelen. Een andere oorzaak kan zijn het financiŽle verkeer met het buitenland. De gemiddelde ontwikkeling van een grootheid over een reeks van jaren. Economische vraagstukken spelen een belangrijke rol in ons leven. Uit dit betoog wordt het economisch denken inzichtelijk gemaakt en wordt ook duidelijk waarom de economie wel groeit maar dat de burger minder kan kopen en dus erop achteruit gaat op koopkracht en dus uiteindelijk een verlies lijdt.