Recente berichten

Puzzelen met de aow

Havenwerkers in actie voor pensioengeld

Havenwerkers waken bij hoofdkantoor aegon

Pensioen komt bij 75 procent scheidingen niet ter sprake

Solidariteit van pensioenen staat onder druk

Vroeg eruit zaak van lange adem

Waarom wil verzekeraar mijn lijfrentepolis niet uitkeren

Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente

Afm tikt financiele dienstverleners op vingers

Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Pensioenstelsel in gevaar door aftopping premieaftrek

Senioren maken hun erfenis steeds vaker zelf op

Is fietspriveplan van invloed op aow toeslag van partner

Sparen via de bank voor je pensioen

Bosbelasting mogelijk eerder ingevoerd

Jongeren de dupe van leeftijdssolidariteit bij pensioen

Nieuwe financieel directeur bij pensioenreus abp

Pensioenfonds abp benoemt twee nieuwe directieleden

Gedwongen met pensioen

Koningin beatrix als grote inspiratiebron

'Money' in het nieuws

Bos pleit voor beter toezicht op banken

Is bijbaan naast fulltime baan fiscaal voordelig

Lenen te duur door vage reclames

Nederlander weet niet wat rood staan kost

Schuldhulp malafide

Bos bekijkt ontwikkeling islamitisch bankieren

Meer schulden voor nederlandse huishoudens

Snelle aanpak schulden noodzakelijk

Kredietbank gaat schulden studenten saneren

Meer 'money' nieuws


Interessante artikelen

Deze-kostenzijn-enig-van-toepassing-op-bestaande-huizen

Dit-gelden-doch-noch-voor-de-onderhoudsverplichting

Idem-gelden-natuurlijk-voor-de-autobedrijf-en-de-zolder

In-dat-aangelegenheid-betaalt-u-ook-geen-overlijdensrisicopremie

Dat-gelden-voor-figuurlijk-ingrepen-maar-zowel-voor-kleine

Geeft aan welk deel van de bezittingen met eigen vermogen gefinancierd is.Rentabiliteit Totaal Vermogen Er is dan namelijk een overschot aan lang vermogen waarmee de vlottende activa kunnen worden gefinancierd. Een lager kengetal van de gouden balans brengt een hogere liquiditeit met zich mee. Geeft aan welk deel van de bezittingen met eigen vermogen gefinancierd is. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. De verhouding tussen het geÔnvesteerd eigen vermogen en het totale resultaat. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide. Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te voldoen. Geeft de gemiddelde tijd aan in dagen tussen ontstaan en innen van vorderingen; de kwaliteit van debiteuren correleert met de omlooptijd.

Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen waarbij de voorraden buiten beschouwing gelaten worden, omdat in de waarde van de voorraden doorgaans onzekerheid schuilt. Daarbij is belangrijk dat uw boekhouder consistentie waarborgt in de wijze waarop het jaarverslag wordt opgesteld. Volgens de gouden balansregel moet deze verhouding kleiner dan ťťn zijn. Vanwege economische omstandigheden, demografische ontwikkelingen en politieke discussies blijven woningcorporaties belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld. Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa.

De verhouding tussen het bedrijfsresultaat van een onderneming en het verme verplichtingen te voldoen.